„კავშირი ნაბიჯი მომავლისკენ“!

Donations Are Welcome

Enter a brief message about accepting donations for your cause. Edit the content in this section within the WordPress Customizer.

 

2006  წლიდან  ორგანიზაცია არიას ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის წევრი და აქტიურად მონაწილეობს ქსელის ფარგლებში განხორციელებულ ყველა აქტივობებში.

12345-1080x675

ორგანიზაციის მთავარი ოფისი განთავსებ-ულია ქ. გორში. 2008 წლის აპრილიდან ორ-განიზაციამ გახსნა მეორე ოფისი კახეთის რეგიონში ქალაქ თელავში…

vz-contact-us-page-banner

Do you want to help? Start by making a donation or contacting us today to become a volunteer for our organization. Do you want to help?

მისია

ორგანიზაციის ძირითადი მიზნები:

საზოგადოებაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.
საზოგადოებრივი ცხოვრების ამაღლება ნარკომანიის და სხვადასხვა თანმდევი ინფექციური დაავადების თავიდან აცილების საქმეში.
აივ/შიდსის პრევენცია, შიდსის ვირუსით ინფიცირებული პირების და ნარკომანიით დაავადებული
პირების საზოგადოებრივი რეაბილიტაცია და მათი დაცვა დისკრიმინაციული მოპყრობისგან.

Copyright © 2020, კავშირი „ნაბიჯი მომავლისკენ“