ორგანიზაციის მთავარი ოფისი

ორგანიზაციის მთავარი ოფისი განთავსებულია ქ. გორში. 2008 წლის აპრილიდან ორგანიზაციამ გახსნა მეორე ოფისი კახეთის რეგიონში ქალაქ თელავში, სადაც ასევე გლობალური ფონდის დაფინანსებით ხორციელდება შპრიცების გაცვლის პროგრამა და მუშაობს ნებაყოფლობით კონსულტირების და ტესტირების ცენტრი.