ა(ა)იპ „ნაბიჯი მომავლისკენ“ აცხადებს კონკურს მობილური ამბულატორიის VCTკონსულტანტის პოზიციაზე

ა(ა)იპ „ნაბიჯი მომავლისკენ“ აცხადებს კონკურს მობილური ამბულატორიის VCTკონსულტანტის პოზიციაზე:

ინფორმაცია ორგანიზაციის შესახებ: კავშირი „ნაბიჯი მომავლისკენ“ არის არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც შიდა ქართლის, სამცხე–ჯავახეთის და კახეთის რეგიონში 2007 წლიდან ახორციელებს ნარკოტიკების მოხმარებით გამოწვეული ზიანის შემცირების პროგრამებს, ეწევა აივ ინფექცია/შიდსის გავრცელების პრევენციას მაღალი რისკის ქცევის მქონე ჯგუფში.

სამუშაო ადგილი: გორი.
განაკვეთი: 80%.
სამიზნე ჯგუფი: ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლები და მათი სქესობრივი პარტნიორები.

ძირითადი მოვალეობები:*მობილური ამბულატორიის VCT კონსულტანტი ახორციელებს ნარკოტიკების ინიექციურ მომახმარებელთა და მათი პარტნიორების ნებაყოფლობით კონსულტირებას აივ-ით, ჰეპატიტებით და სგგდ-ებით დაინფიცირების რისკის შემცირებისთვის, ატარებს აივ-ინფექციაზე, B და C ჰეპატიტებსა და სიფილისზე ტესტირების წინა და ტესტირების შემდგომ კონსულტაციებს.

 • ტუბერკულოზის ადრეული გამოვლენის მიზნით ახორციელებს ნარკოტიკების ინექციურ მომხმარებელთა სკრინინგს და საჭიროების შემთხვევაში, ახდენს დროულ რეფერირებას სპეციალიზირებულ კლინიკებში.
 • ატარებს საინფორმაციო-საგანმანათლებლო შეხვედრებს თანასწორთათვის ზიანის შემცირების საკითხებზე – ზედოზირება, აივ/ინფექცია, ჰეპატიტები, უსაფრთხო ინექცია, ტუბერკულოზი, სგგი;
 • ახორციელებს ნარკო-მომხმარებელთა ფსიქოლოგიურ დახმარებას ქცევის შეცვლასა და უსაფრთხო ქცევის შენარჩუნებაში.
 • ატარებს ტრენინგებს ნარკოტიკების ინექციური მოხმარებით გამოწვეული ზიანის შემცირების საკითხებზე და ამზადებს პროექტის ბენეფიციარებს თანასწორგანმანათლებლებად.
 • ახდენს საზოგადოების ინფორმირებას ნარკოტიკებთან დაკავშირებული სარისკო ქცევებზე.
 • ახდენს ჩატარებული საქმიანობის დოკუმენტირებას.
  აუცილებელი კვალიფიკაცია:* უმაღლესი დიპლომირებული სამედიცინო განათლება (მინიმუმ ბაკალავრის ხარისხი);
 • აივ ინფექცია/შიდსის, ვირუსული ჰეპატიტების, სქესობრივი გზით გადამდები დაავადებების შესახებ ინფორმაციის ქონა,
 • საკონსულტაციო საქმიანობის გამოცდილება არანაკლებ 1 წელი და შესაბამისი ტრენინგების ან კურსების მოსმენის დამადასტურებელი სერთიფიკატების არსებობა,
  უნარები:
 • კარგი კომუნიკაციური უნარ-ჩვევები;
 • პროგრამის კლიენტების მიმღებლობა და მათ დახმარების სურვილი;
 • პრეზენტაციული უნარ-ჩვევები;
 • უშუალობა და კლიენტების კეთილგანწყობის მოპოვების უნარი;
 • მოთმენისა და მოსმენის უნარი;
 • სტრესულ გარემოში მუშაობის უნარი; *
  საოფისე კომპიუტერული პროგრამების კარგად ცოდნა (MS Word, Excel, etc. Powerpoint ).

გთხოვთ, გამოაგზავნოთ თქვენი CV და ერთი რეკომენდატორის საკონტაქტო ინფორმაცია, ელექტრონულ მისამართზე: nabiji02@gmail.com არა უგვიანეს 2018 წლის 20 აინვრისა.”Subject”-ში მიუთითეთ ვაკანსიის დასახელება.

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაუკავშირდით: ტელ: 599370255 – ქეთევან ბიძინაშვილი