საინფორმაციო ბუკლეტი C-ჰეპატიტის მკურნალობის შესახებ

გამოცემულია ბუკლეტი C­ჰეპატიტის სამკურნალო მედიკამენტებზე შეღავათით სარგებლობის წესის შესახებ. ინფორმაციის მიღება ასევე შესაძლებელია საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ინტერნეტ გვერდზე: www.moh.gov.ge