30 აგვისტო უგზო-უკვლოდ დაკარულთა საერთაშორისო დღეა.

30 აგვისტო უგზო-უკვლოდ დაკარულთა საერთაშორისო დღეა.