C არ იCდის

27 ივლისს, ქალაქ გორში სტალინის ბაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე ჩატარდა აქცია–კონცერტი „მე მკურნალობა მჭირდება დღეს!“ სლოგანით “C არ იCდის”.