ორგანიზაცია „ნაბიჯი მომავლისკენ“ ახორციელებს პროექტს: ,,სოციალური ჩართულობის ხელშეწყობა ზიანის შემცირების პროგრამების მდგრადობისთვის გარდამავალ პერიოდში“. პროექტს აფინანსებს ფონდი „ღია საზოგადოება საქართველო“